Soorten plaatsbeschrijvingen

 • Bouwtechnische of constructieve plaatsbeschrijving, bv. bij aanvang en einde van bouwwerken
 • Gebruikstechnische of locatieve plaatsbeschrijving, bv. bij aanvang en einde huur
 • Inhoudstechnische of administratieve plaatsbeschrijving, bv. boedelbeschrijving of inventaris, bv. bij verkoop van een ingericht gebouw.

Belang van de plaatsbeschrijving bij aanvang huur

 • Is een gedetailleerde, geschreven opgave van de staat van het verhuurde goed, met inbegrip van eventuele gebreken en beschadigingen
 • Door vergelijking van de staat bij aanvang, kan op het einde van de huur de eventuele huurschade duidelijk worden vastgesteld
 • Dit is van belang voor zowel huurder als verhuurder: het is de enige manier om na te gaan voor welke beschadigingen de huurder verantwoordelijk is en waarvoor hij dan ook de verhuurder moet vergoeden
 • Bij gebrek aan een plaatsbeschrijving bij aanvang huur, wordt vermoed dat de huurder het goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst (art. 1731 BW).

 Een degelijke plaatsbeschrijving voorkomt problemen en betwistingen.

De plaatsbeschrijving bij aanvang huur is verplicht

 • Sinds de gewijzigde huurwet van 25 april 2007
 • Wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning
 • Wordt samen met de huurovereenkomst geregistreerd.

Geldigheidscriteria:

 • De plaatsbeschrijving moet 'omstandig' zijn, d.w.z. voldoende gedetailleerd
  • elk onderdeel moet worden benoemd en beschreven
  • met de eventueel aanwezige gebreken zoals scheuren, barsten, vlekken, gaten, ...
 • De plaatsbeschrijving moet 'tegensprekelijk' worden opgesteld, d.w.z.
  • met toestemming van beide partijen (huurder en verhuurder)
  • die hun bemerkingen kunnen formuleren
  • en de opgemaakte documenten ondertekenen.

Zie ook: De plaatsbeschrijving bij aanvang huur: de verplichtingen uitgelegd ...

Het is aangewezen om de plaatsbeschrijving bij aanvang huur te laten opmaken door een onafhankelijk en vakbekwaam expert.

 • Een vastgoedexpert is vertrouwd met de technische én de juridische aspecten van plaatsbeschrijvingen
  • correcte vermeldingen van de staat en van de evt. gebreken of beschadigingen
  • rekening houdend met de wettelijke vereisten
 • Zo kunt u latere discussies vermijden over de onafhankelijkheid van de expertise.

Wij bieden u

 • Onafhankelijkheid (en onpartijdigheid)
 • Nauwkeurig en omstandig werk (rechtsgeldig en technisch - volledig en correct - opgesteld)
 • Snelle afhandeling (voor een vlotte registratie).

Werkwijze

 • Aanstelling van een vastgoedexpert gebeurt met een schriftelijke opdracht
 • Tijdens een plaatsbezoek wordt een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de verhuurde ruimtes, aangevuld met een digitale fotoreportage
 • Na verzending van het verslag, hebben de partijen vervolgens 8 kalenderdagen de tijd om hun eventuele bemerkingen over te maken
 • De kostprijs van plaatsbeschrijving hangt af van het type en van de grootte van het gebouw (of de woning), de aard van de opdracht en kan in gemeenschappelijk overleg worden bepaald.

Andere plaatsbeschrijvingen

Ook in andere situaties kan een plaatsbeschrijving aangewezen zijn:

 • bij aanvang en einde van bouwwerken, bv. aan aangrenzende gebouwen
 • bij aankoop van een eigendom (administratieve boedelbeschrijving, gedetailleerde inventaris)
 • bij onteigening
 • bij aanvang pacht, vruchtgebruik, opstal
 • e.a.