Expertise (deskundigenonderzoek)

 • Van een expertise (deskundigenonderzoek) is sprake wanneer één of meer partijen een beroep doen op een persoon die geacht wordt een welbepaalde vakkennis te bezitten, om feiten vast te stellen en / of om een advies van technische aard uit te brengen.
 • De expert zal een probleem grondig ontleden en een gemotiveerd advies geven, om een latere beslissing mogelijk te maken.
 • Het resultaat van het onderzoek wordt neergeschreven in een verslag.
 • De expertise maakt deel uit van de bewijsmiddelen om conflicten binnen of buiten de rechtbank op te lossen.

Soorten expertises

 • Minnelijke (vrijwillige of buitengerechtelijke) expertise
  • eenzijdig of tegensprekelijk
 • Gerechtelijke expertise

1 Eenzijdige expertise   

 • De expert wordt aangesteld door één partij, met de opdracht feitelijk vaststellingen te doen en/of het geven van een advies van technische aard
  • bv. vaststelling van schade en raming van de herstellingskosten

2 Tegensprekelijke expertise

 • De expert wordt aangesteld op vraag van 2 (of meer) partijen, met tegengestelde belangen (de partijen geven gezamenlijk een opdracht)
 • Met de bedoeling de partijen samen te brengen en de vaststellingen 'op tegenspraak' te verrichten
 • De partijen kunnen overeen komen om het verslag als bindend te aanvaarden (d.i. een bindende derdenbeslissing)
  • bv. bij de verdeling van een gemeenschap van goederen kan een vastgoedexpert worden gelast met de schatting van het  onroerend goed en dit op een voor alle partijen bindende wijze.

3 Gerechtelijke expertise

 • Een gerechtelijk expertise wordt bevolen door de rechtbank, ofwel ambtshalve, ofwel op verzoek van de partijen. Hier gelden de regels bepaald in de artikelen 962 tot 991 van het Gerechtelijk Wetboek.

Voordelen van een minnelijke expertise

 • Snelle procedure
 • Discretie
 • Kostenbesparing (in vergelijking met een gerechtelijke procedure)