Alle risico's en informatica

Heel wat van uw activiteiten zijn volledig afhankelijk van uw IT-omgeving - een optimale bescherming is dus onmisbaar voor uw bedrijfswerking.

Virussen, dataverlies en andere computerproblemen kunnen het functioneren en de winstgevendheid van uw bedrijf ernstig aantasten. Uw onderneming maakt immers gebruik van allerhande IT-toepassingen. Heel wat van uw activiteiten zijn er zelfs volledig afhankelijk van. Een optimale bescherming van uw informaticapark is dus onmisbaar.

Waarborgen verzekering alle risico’s & informatica

Confideo biedt u volgende waarborgen:

  • Dekking van het informaticamateraal
  • Naast de dekking van het materieel ook de dekking van gegevens en programma’s.
  • De bijkomende kosten bij een gedekt schadegeval: huur van vervangmaterieel, kosten voor tijdelijk personeel, kosten voor overuren van het personeel, …
  • Kosten voor de wedersamenstelling van de verloren gegevens en programma’s en de vervanging van de beschadigde dragers na een gedekt schadegeval.
  • Niet alleen bij materiële schade bent u beschermd. Dat is ook het geval wanneer er geen materiële schade is: bij een panne, een crash, een verkeerde manipulatie, een cyberaanval,…

Verzekering op maat van uw bedrijf

Confideo biedt u de mogelijkheid om uw polis te personaliseren volgens uw behoeften. Met zeer nuttige uitbreidingen kiest u de beste bescherming, zodat een panne, aanval of fout geen zware storingen in uw besturingssystemen veroorzaakt.

Klik hier voor meer info