BA-Uitbetaling

Niet alleen uw werknemers, maar ook derden kunnen het slachtoffer zijn van schade veroorzaakt door uw activiteit, uw producten of uw diensten.
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating — kortweg B.A. uitbating — dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. 
Voorbeeld:

  • Pot verf over het pak van de huiseigenaar waarvoor uw schildersbedrijf werkt
  • Ernstige lichamelijke letsels bij de ontploffing van een door u geleverde fles koolzuurhoudende drank

Waarom een verzekering BA-uitbating?

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de financiële gevolgen immers zwaar doorwegen op de resultaten van uw bedrijf. Rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen uw beroepsactiviteiten schade toebrengen aan derden.
Zo bent u, bijvoorbeeld, verantwoordelijk wanneer een klant zich verwondt na een val door een losliggende tegel in uw zaak. De wet verplicht u om het slachtoffer te vergoeden.
De polis BA uitbating biedt een brede dekking voor die schade:

  • Zaakschade
  • Lichamelijke schade
  • Immateriële gevolgschade

Deze dekking geldt niet alleen voor de bedrijfsleider, maar ook voor vennoten en personeelsleden.

BA-uitbating op maat van uw onderneming

Afhankelijk van de noden of wensen van uw onderneming zijn er diverse mogelijkheden om de polis uit te breiden. De premie voor een verzekering BA uitbating wordt berekend op basis van het type van activiteit van de onderneming, de verzekerde bedragen en de draagwijdte van de waarborg. De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen of de omzet van uw onderneming. Een nauwkeurige beschrijving van de aard van uw activiteiten is noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stellen die uw onderneming een perfecte dekking biedt.

Een polis BA uitbating is maatwerk. Wij maken graag een voorstel dat helemaal op maat is van uw activiteiten.

Klik hier voor meer info