Bedrijfsschadeverzekering

Wat de levensverzekering voor uw privéleven is, is de bedrijfsschadeverzekering voor uw onderneming. Wanneer u het slachtoffer wordt van een ernstig schadegeval wil u niet alleen de geleden schade kunnen recupereren, maar u moet ook zo snel mogelijk weer operationeel kunnen zijn om uw positie op de markt te vrijwaren. Hiervoor moet u kunnen rekenen op een efficiënte bedrijfsschadeverzekering.

WAT met de financiële gevolgen NA EEN BRAND?

Uw brandverzekering vergoedt de opgelopen materiële schade na een brand. Maar denkt u ook aan de financiële gevolgen als u uw activiteiten na een brand moet verminderen of stopzetten? Hoe groot is de kans dat u de activiteiten van uw bedrijf meteen kunt hervatten na brandschade, waterschade, rookschade of elektriciteitsschade? Met een bedrijfsschadeverzekering bent u hier perfect tegen gewapend. Daarmee is de bedrijfsschadeverzekering dé overlevingsverzekering van uw bedrijf.

Keuze uit VERSCHILLENDE FORMULES

De bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die u vergoedt voor alle financiële gevolgen die u ondervindt door een schadegeval zoals volgende:

  • Dankzij de bedrijfsschadeverzekering kunt u rekenen op een vergoeding van de gederfde brutowinst.
  • De vaste algemene kosten (wedden van personeel, huur…)
  • Extra kosten (zoals boetes voor vertragingen of niet-uitvoering van bestellingen) worden vergoed.

Er zijn verschillende formules. Kiest u voor de forfaitaire formule, dan ontvangt u een vaste dagvergoeding. Andere formules baseren zich op uw omzet of verzekeren de winst en de vaste kosten.

Bedrijfsschadeverzekering  bij confideo

Vraag gerust advies bij Confideo. Wij hebben een grote expertise in bedrijfsschadeverzekeringen en stellen u een polis voor op maat van uw bedrijf.

Klik hier voor meer info