Verzekeringen voor bedrijven

Ondernemen is investeren in het heden en de toekomst. Uw inspanningen leveren u meerwaarde op, maar uw activiteiten houden ook risico’s in. Confideo verzekeringen helpt u om deze risico’s zorgvuldig in te schatten en zal u voor elk van de gevaren de gepaste oplossing voorstellen, zodat u zich kan concentreren op uw kerncompetenties.

Onderstaande lijst geeft u een overzicht van de meest aangewezen verzekeringen voor ondernemers.

  • • U hebt in uw bedrijf ongetwijfeld stevig geïnvesteerd. Om uw activiteit te kunnen ontwikkelen beschikt u

over gebouwen, een wagenpark, bureaumachines, een productiehal, voorraden… Om uw actief te beschermen moet u zeker kunnen rekenen op een brandverzekering voor uw gebouwen en machines, de nodige autoverzekeringen, een verzekering voor uw elektrische of elektronische installaties, een verzekering tegen machinebreuk….

  • • Wat de levensverzekering voor uw privéleven is, is de bedrijfsschadeverzekering voor uw onderneming.

Wanneer u het slachtoffer wordt van een ernstig schadegeval wil u niet alleen de geleden schade kunnen recupereren, maar u moet ook zo snel mogelijk weer operationeel kunnen zijn om uw positie op de markt te vrijwaren. Hiervoor moet u kunnen rekenen op een efficiënte bedrijfsschadeverzekering.

  • • Bent u werkgever, dan is de arbeidsongevallenverzekering in België een wettelijke verplichting.

U moet instaan voor de gevolgen van ongevallen die uw medewerkers treffen tijdens de uitvoering van hun activiteit en zelfs op de weg van en naar het werk. De basisverzekering kan zelfs worden uitgebreid met een buitenwettelijke collectieve verzekering van gemeen recht, een collectieve verzekering tegen privé-ongevallen, of een verzekering voor gewaarborgd loon.

  • • Niet alleen uw werknemers, maar ook derden kunnen het slachtoffer zijn van schade veroorzaakt door uw

activiteit, uw producten of uw diensten. De problemen kunnen gaan van een pot verf over het pak van de huiseigenaar waarvoor uw schildersbedrijf werkt tot ernstige lichamelijke letsels bij de ontploffing van een door u geleverde fles koolzuurhoudende drank. U kan als bedrijfsleider zelfs ten persoonlijke titel aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke schade. Om dergelijke zorgen op te vangen bestaan er verschillende verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid , zoals de BA Producten, de BA Auto, de BA van de zaakvoerder, …

  • • Voor bepaalde ondernemingen bestaan er zelfs sectorspecifieke verzekeringsformules.

Dit is onder andere het geval voor bouwbedrijven, voor transportfirma’s, voor bepaalde vrije beroepen, enz.

  • • Als bedrijfsleider bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen toekomst en die van uw gezin, maar ook

voor die van uw medewerkers. Dank zij een groepsverzekering kunt u hen de nodige zekerheid bieden voor hun comfort tijdens hun pensioen. Bovendien is een groepsverzekering een interessante vorm van loonvorming, omdat ze fiscale voordelen biedt terwijl een loonsverhoging fiscaal afgestraft wordt. Bovendien is een groepsverzekering een manier om uw beste medewerkers op lange termijn aan uw bedrijf te binden. 

Uiteraard zijn er ook nog andere verzekeringsformules voor zeer specifieke vragen of situaties.
Contacteer Confideo verzekeringen voor meer persoonlijke wensen.
 

Uw bedrijf

U hebt voor uw bedrijf verschillende verzekeringen afgesloten en u neemt aan dat al de risico’s binnen uw onderneming gedekt zijn. Maar bent u zeker dat dat het geval is? En is de dekking voldoende groot? En heeft u verder ook de zekerheid dat bepaalde verzekeringen mekaar niet overlappen, zodat sommige risico’s dubbel verzekerd zijn? In verzekeringen kunt u te weinig maar ook teveel betalen. Om u te helpen bij het opstellen van uw verzekeringen hebben wij voor u volgende vragenlijst samengesteld.

ja   nee
 

Mocht u zelf een ongeval krijgen, op het werk, op de arbeidsweg of in het privé-leven, zou u dan gedekt zijn door een verzekering die u een vergoeding waarborgt welke gelijk is aan uw inkomstenderving?

ja   nee
 

Ziet u uw pensioen in alle rust tegemoet?

ja   nee
 

Mocht één van uw medewerkers overlijden, zou u dan over de middelen beschikken om zijn weduwe en kinderen enige steun te bezorgen en zodoende een morele verplichting na te komen?

ja   nee
 

Voelen uw personeelsleden zich emotioneel verbonden met uw onderneming omdat zij weten dat zij op het einde van hun loopbaan voldoende pensioen zullen trekken?

ja   nee
 

Eén van uw ploegbazen krijgt een arbeidsongeval dat hem lang thuis houdt. Ontvangt hij van uw verzekeraar een daggeld dat minstens 90% van zijn loon bedraagt?

ja   nee
 

Heeft uw arbeidsongevallenverzekeraar u maatregelen aangeraden om ongevallen te voorkomen... en uw bijdrage of premie te verlagen?

ja   nee
 

Moeten uw best betaalde medewerkers het met hun wettelijk pensioen stellen, zodat ze het op het einde van hun loopbaan van de ene dag op de andere met een veel lager inkomen moeten doen?

ja   nee
 

Uw productieketen, het beheer van uw voorraden, uw facturen en/of de betaling van uw personeel zijn wellicht geïnformatiseerd. Weet u wat u zou doen als er iets ernstig zou gebeuren met uw computer?

ja   nee
 

Is er een inspectie gebeurd met het oog op het voorkomen van brandschade? Soms is het voldoende een deur aan te brengen of een bakstenen muur op te trekken om uw premievoet te verlagen.

ja   nee
 

Uw onderhoudsploeg vergeet een stuk gereedschap in één van de machines, met zware schade tot gevolg. Kan u ze wel onmiddellijk herstellen en de brokken betalen?

ja   nee
 

Bij bouwwerken loopt uw werf onder water ten gevolge van zware regenval. Zult u voor die schade worden vergoed?

ja   nee
 

Een brand of een zwaar ongeval met één van uw machines legt uw bedrijf geheel of gedeeltelijk lam. Beschikt u over voldoende financiële middelen om de vaste kosten te blijven betalen?

ja   nee
 

Uw bedrijf kan schade toebrengen aan een derde. Hebt u een verzekering die de schade in uw plaats zal betalen?

ja   nee
 

Kent u de bestemming van uw producten? Kunnen zij, zelfs als componenten van een eindproduct, terecht komen in handen van consumenten? Zou u bestand zijn tegen een groot aantal vorderingen?

ja   nee
 

Besturen en risico's nemen. Weet u dat men u later sommige beslissingen zou kunnen verwijten door ze achteraf te beoordelen? Zult u dat dan financiëel kunnen dragen?

Als u al de vragen van bovenstaande lijst positief hebt kunnen beantwoorden, dan feliciteren wij u, maar we raden u tegelijkertijd aan om al uw polissen even na te kijken en ze aan te passen waar nodig. Kloppen bijvoorbeeld alle verzekerde waardes nog? Houden ze rekening met de groei die u de laatste tijd heeft gerealiseerd?

Hebt u één of meerdere vragen met “nee” beantwoord, neem dan contact op met Confideo verzekeringen. Wij zullen samen met u uw verzekeringsproblemen onder de loep nemen en u verbeteringen op maat van uw bedrijf, uw wensen en uw mogelijkheden voorstellen. En waar nodig zullen wij een beroep doen op de kennis en ervaring van specialisten in bedrijfsverzekeringen, om zeker te zijn dat wij u het best mogelijke advies geven.